WIFIGIS (español y euskera)

Sistema de identificación de localizaciones óptimas basado en un modelo urbano 3D para el despliegue de WIFI urbano (WIFIGIS)/Kaleko WIFIaren zabalkunderako 3D eredu hiritarrean oinarritutako lokalizazio hoberenen identifikazio sistema

Descripción del proyecto: El objetivo del presente proyecto es el desarrollo de un sistema que permita obtener a partir de un modelo urbano 3D, un catálogo de especificaciones y reglas; una propuesta de soluciones que indiquen las posiciones ideales y los tipos de dispositivos WIFI necesarios con el objetivo de aumentar la cobertura ofrecida al mínimo coste.

El objetivo de dicho proyecto,  liderado por Estudios GIS y que cuenta con la participación de Ambar Seguridad y Energía y Tecnalia como agente de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, reside en el desarrollo de un sistema que permita obtener a partir de un modelo urbano 3D, un catálogo de especificaciones y reglas; una propuesta de soluciones que indiquen las posiciones ideales y los tipos de dispositivos WIFI necesarios con el objetivo de aumentar la cobertura ofrecida al mínimo coste. Los principales aspectos de innovación del proyecto se centran en los siguientes ámbitos:

– Visor 3D web de mapas de distribución de cobertura. El visor permitirá presentar el resultado de la generación del modelo urbano 3D. Presentará también los emplazamientos óptimos de cara a colocar los dispositivos WIFI. También presentará el resultado de cada solución indicando la posición exacta de cada dispositivo WIFI y presentará el mapa de distribución de cobertura con diferentes colores.

– Cálculo retorno inversión (ROI). Las herramientas de simulación de WIFI urbano existentes no permiten crear presupuestos completos. Únicamente muestran el presupuesto del material a utilizar, sin tener en cuenta otros materiales o trabajos necesarios. Además de esto, no permiten calcular los costes de mantenimiento y costes energéticos que van a tener las instalaciones; lo que es de vital importancia.

– Plataforma WIFI urbana. La plataforma WIFI urbana tendrá la lógica de negocio que permitirá obtener la propuesta de soluciones sobre qué tipos de dispositivos WIFI colocar y sus posiciones. La plataforma WIFI urbana presentará, además, unos presupuestos completos con costes de instalación, mantenimiento, energético y la posibilidad de realizar comparativas con otras soluciones.

– Resultado configurable. Posibilidad de adaptar fácilmente la configuración a las normativas y necesidades de diferentes ciudades con diferentes legislaciones.

– Minimización de antenas repetidoras. El objetivo principal es abarcar la mayor área de cobertura utilizando el mínimo de antenas repetidoras. Para eso es necesario identificar las localizaciones óptimas, obteniendo así menos perdidas en la señal y aumentando el radio de cobertura.

WIFIGIS (español y euskera)

Expedientes: IG-2015/01029, ZL-2016/00356 y ZL-2017/00211

Participantes:

Estudios GIS (Coordinador)

Ambar Seguridad y Energía

Tecnalia  (Agente de la Red Vasca de Centros Tecnológicos Innovación)

Fecha de inicio: 1 Julio 2015

Fecha de fin: 30 Junio 2017

Más información: Este proyecto está subvencionado por el Gobierno Vasco (SPRI) dentro del Programa I+D+i de Apoyo al Sector Empresarial en Euskadi GAITEK 2015 y HAZITEK 2016 http://www.hei-tecnalia.com/wifigis/Home.aspx

 

Proiektuaren deskribapena: Proiektu honen helburua 3D hiri ereduaren bitartezko sistemaren garapena ahalbidetzea da, arau eta zehapenen katalago bat; koste baxuenaren baitan kokapen idealak adierazten dituzten eta beharrezko diren WIFI dispositibo ereduak areagotzen dituen proposamena. Proiektuaren berrikuntza nagusiak ondorengo esparruetan artikulatzen dira:

– Kobertura banaketaren mapa weba 3D bisorea. ​Bisoreak 3D eredu hiritarraren generazioaren emaitza aurkezten utziko du. WIFI dispositiboak ezarriak izan daitezen kokapen egokienak aurkeztuko ditu baita ere. Gainera, WIFI dispositibo bakoitzaren kokapen zehatza adieraziz soluzio bakoitzaren emaitza aurkeztuko du eta kolore ezberdinekin koberturaren banaketa mapa aurkeztuko du.

– Inbertsio Erretorno Kalkulua (ROI). WIFI hiritarraren simulaziorako herramintek ez dute uzten aurrekontu osoak sortzen. Soilik erabili beharreko materialaren aurrekontua erakusten dute, baina beste material edo lan batzuk kontutan hartu gabe. Gainera, ez dute uzten instalazioek izan ahal dituzten mantenimendu eta energia kosteak kalkulatzen; zeinak berebiziko garrantzia duen.

– WIFI hiritar plataforma. WIFI hiritar plataformak negozioaren logika izanen du, zeinak WIFI dispositibo motak ezartzeko eta haien kokapenen berri izateko soluzioak proposatuko dituen. WIFI hiritar plataformak, gainera, instalazio, mantenimendu, energetiko eta veste soluzio batzuekin alderaketak egiteko aukerarekin aurrekontu osoak aurkeztuko ditu.

– Ebazpen konfiguragarria. Konfigurazioa legislazio ezberdinak dituzten araudi eta beharrizan ezberdinetara egokitzatzeko aukera erraza.

– Antena repetidoreen minimizazioa. Xede nagusia ahalik eta antena errepikatzaile gutxienekin kobertura handieneko area bereganatzea da. Horretarako beharrezkoa da lokalizazio egokienak identifikatzea, horrekin seinalearen galerak murritzagoak eta erradioaren kobertura handiago izango bailitzateke.

WIFIGIS (español y euskera)

Espedienteak: IG-2015/01029, ZL-2016/00356 y ZL-2017/00211

Parte-hartzaileak:

Estudios GIS (Koordinadora)

Ambar Seguridad y Energía

Tecnalia (Agente de la Red Vasca de Centros Tecnológicos Innovación)

Hastapen data: 2015eko uztailaren 1a

Amaiera data: 2017ko ekainaren 30ª

Informazio gehigarria: Proiektu honi Euskadi GAITEK 2015 eta HAZITEK 2016en Enpresen Sektorearen Bultzadarako I+D+i Programaren baitan Eusko Jaurlaritzak diru-laguntza eman dio. http://www.hei-tecnalia.com/wifigis/Home.aspx

WIFIGIS (español y euskera) WIFIGIS (español y euskera) WIFIGIS (español y euskera)

Scroll al inicio